Cover titel
# 7

nY

nY - tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement - is het langverwachte vervolg op yang en freespace Nieuwzuid

Dit lijvige nummer 7 staat grotendeels in het teken van het ‘onderschrift’, oftewel de tekst in dienst van het plaatje.
In De kwestie tekenden naast samensteller Daniël Rovers zeven essayisten voor samen acht captions bij evenveel fotogenieke denkers over fotografie: Paul Valéry, Walter Benjamin, Roland Barthes, Vilém Flusser, Rudy Kousbroek, Andrei Tarkovski en de website awkwardfamilyphotos.com. Een wat langere bijdrage gaat op zoek naar de juiste woorden bij een confronterende foto van het door Nederlandse soldaten uitgemoorde dorp Koetö Réh op Sumatra.
Maar ook in de literaire teksten binnen De kwestie speelt beeld (of de afwezigheid ervan) een cruciale rol. nY brengt gedichten van de Duits-Joodse dichteres Gertrud Kolmar, fragmenten uit The Home Palace (1948) van de Amerikaanse fotograaf en romanschrijver Wright Morris, een lang fragment uit het pijnlijke relaas van de Amerikaanse schrijfster Carole Maso over de aftakeling door aids in The Art Lover (1990), een capricieuze beeldbeschouwing van Denis Roche, twee columns van de Duitse cultschrijver Max Goldt, en het debuut van fotografe Roos van Mierlo. Ook kunstenaar Rob Johannesma pikt het thema ‘Onderschrift’ op.
In Untagged schetst Michel Vuijlsteke een korte geschiedenis van de interactive fiction. In De zift bespreekt Samuel Vriezen Outside of Time/Außerhalb der Zeit, een verzameling geschriften van componist Robert Ashley. De omzet brengt werk van de Portugese auteur António Lobo Antunes, vertaald en ingeleid door Harrie Lemmens. En daarna neemt onze Gast Pieter De Buysser het woord, die in zijn ‘Metselvariaties voor beginners’ met ruwe geestdrift wijst op de noodzaak opnieuw te beginnen.

Op 3 november stelt nY dit nummer voor te Gent.

Cover titel

nY
Uitgegeven door:
vzw Yang
verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 7,00
Abonnementen:

€ 20,00 (België)
€ 25,00 (buitenland)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers