Cover titel
Deus 127 - 2009

Deus ex Machina

Driemaandelijks Tijdschrift voor Actuele Literatuur uit binnen- en buitenland

Deus 127: Valéry. In het werk van Paul Valéry (Sète, 30 oktober 1871 - Parijs, 20 juli 1945) nemen diens cahiers een bijzondere plaats in. In deze verzameling schijnbaar losse bedenkingen toont Valéry zich de denker die weigert filosoof te zijn, de dichter die er zijn queste van maakt te ontsnappen aan het systeemdenken en op zoek te gaan naar het ijle, het onvindbare. Valéry ziet het dagelijkse schrijven in zijn cahiers als intellectuele oefeningen. Het strakke schema dat hij aan zijn schrijven oplegt, dwingt hem tot dagelijkse reflectie. Tegelijkertijd hebben zijn cahiers iets momentaans, iets onafs dat vooral vragen en beloftes uitlokt. Reden genoeg dus om aan deze cahiers een focus te wijden.

Katrien Vandenberghe vertaalde een eigenzinnige keuze uit de cahiers van Paul Valéry. De geselecteerde passages komen uit de rubrieken Droom, poetica, Eros en de gedichten en abstracte gedichtjes. Ook gingen we na welke impact Valéry’s uitspraken hebben op hedendaagse kunstenaars en vroegen hen Valéry’s gedachtengang te vertalen in creatief werk. Jeroen Theunissen en Yves Peirsman leverden proza, Mark Boog en Anna De Bruyckere schreven gedichten en Bernard Dewulf noteerde zijn bedenkingen bij de cahiers. De schilders David Ausloos en Hendrikje De Gendt vertaalden hun interpretatie in beeldend werk en Samuel Vriezen schreef een muziekstuk naar een fragment, Sept germes cristallins.

Verder in dit nummer leest u een melancholisch verhaal van W.I.M. Van Calcar, een Physiologie du poseur van Freek De Smedt en vaste Deuswaarde Joost Vandecasteele mijmert in Waarom ik doe wat ik doe. In onze rubriek In de luwte bespreekt Yves T’Sjoen de Auschwitzgedichten van Hugues Pernath. Charles Ducal fileert in tien punten in het gevaar van debuteren. In de rubriek van de onafhankelijke uitgevers belichten we de eigenzinnige Nederlandse uitgeverij Ijzer.

Cover titel

Deus ex Machina
Uitgegeven door:

verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 8 (B + NL)
andere landen 7,50 + 2,50
administratie- en verzendingskosten
Abonnementen: 27,50 (B)
22,50 (B met domicilikring)
33,00 (EU); 33,00 (niet EU exclusief port)

Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers