Cover titel
nmer 7 / oktober 2012

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Jan Folkerts, Fryske kusten

Karen Bies, Fakânsjehûske

Redaksjoneel

Koartwei

Marita de Jong, Erik Hanenburg, Laaxum kan een pareltje worden

Laaksumers

Wilco Berga, Yn Laaksum

Arjan Hut, Miniatuer

Jaap Krol, Wigle Visser

Willem Winters, Laaksum

Portfolio Laaksum, Linus Harms

Bert Looper, Laaksum en de pine van it ferline

Kultuerkalinder

Marieke Vincers, Yorn Overwijk, Music Maestro

Susan van den Berg, Het ernstige spel

Portfolio, Willem van Althuis

Marrit de Schiffart, De bruorren Jan en Joop de Vries, De fiskers fan laaksumer bot

Erik Hesmerg

Guilty Pleasure, Ald en jong, Bart Kingma

Kester Freriks, Verleden en heden in het grijs van Gaasterland

Kerst Huisman, In yn himsels kearde idylle

Sjoerd Bottema, De echte skurken bliuwe bûten skot

Atte Jongstra, Breukvlak

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers