Cover titel
nmer 6 / septimber 2012

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Jan Folkerts, Ynterfrysk

Karen Bies, Sinees

redaksjoneel

koartwei

Nynke van der Zee, Hebeca

Bart Kingma, Ideaal

Marten Atsma, Bauke Tuinstra, Rein Hofstra, Provinsjehûs Fryslân

Gerben de Vries, Gorlaeus: in ûnbekende tinker út Koarnjum

Elske Schotanus, Karmozyn

Sjoerd Bottema, Goud van oud en lead om âld izer

Willem Haanstra, Stadhuis Bolsward beleeft cultuurschok

kultuerkalinder

Sannemaj Betten, Geen ode, Ode aan

Dirk van Ginkel, Ruimtelijke lyriek voor Oostergoplein

Peter de Haan, Saskia Uylenburgh dit jaar uit de schaduw van Rembrandt

Wendy Kennedy, Jan Mensinga: wild en dromerig

Yme Kuiper, Piet Bakker

Marga Claus, Yasper mei in J.

Marrit de Schiffart, Jetze Wiersma – molkboer

Guily pleasure, Freddy Scheltema, Close to you

Kerst Huisman, Het Friese problem: roomser dan de paus willen zijn

Atte Jongstra, Krull & Vakbroeders (1)

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers