Cover titel
nmer 5 / juny 2012

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Jan Folkerts, Typysk Frysk

Karen Bies, Ponghâlder

Redaksjoneel

Koartwei

Dirk van Ginkel, Jenna Postma, Mooie dingen om gewoon te gebruiken

Tsjomme Dijkstra, Studint Frysk wit net wêr’t er oan ta is

Sjoerd Bottema, Ynflaasje

Margryt Poortstra, Mem

Jaap Krol, Woeste hichten

Marieke Vinckers, Jeugd Dûns Oplieding Fryslân

Kultuernota, Marten Winters, Eelco Venema, Laurens van der Meulen, Meindert Talma, Andries de Haan, Tryntsje Nauta, Elmar Kuiper, Jelmar Hoekstra, Sytze Pruiksma, Albertina Soepboer, Christiaan Kuitwaard, Marleen Andela, Winde Rienstra en Steven de Winter

Guilty Pleasure, Ferdinand de Jong

Remco Kuiper, Nijhuzum, 22 april 2012, Ik seagje troch de siele fan in beam

Henk Dilling, Martin Veltman, Vormvaste melancholische verzen van een romanticus uit Leeuwarden

Syds Wiersma, De film komt werom op it saailân

Dirk van Ginkel, Paulo Martina, Ambitieus DR8888

Elske Schotanus, Nederlands staatsburger Nationaliteit: Kaninefaat

Peter Karstkarel, Leren van Oost-Fries strandplezier

Bouke van der Hem, Kultuer

Kultuerkalinder

Bert Looper, It spannendste gebiet fan Europa

Jaap Krol, Ferhalen foar by it kofjesetapparaat

Anne Feddema, Goodbye to currywurstwoarst

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers