Cover titel
nmer 4 / maaie 2012

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Jan Folkerts, Swarte Sofia
Karen Bies, Bowling
redaksjoneel
koartwei
Dirk van Ginkel, Auke de Vries, Het voorzichtige kijken van Auke de Vries
Gerben de Vries, De reade dominy
Truus de Vries, Le Petit Nicolas
kultuerkalinder
Edwin de Groot, TL, Globaal
Dirk van Ginkel, Barteld Evenhuis, Met geheven kwast
Bouke van der Hem, Op safary
Guilty Pleasure, Arjan Hut
Muzyk, 25 jier Aaipop
Elske Kampen, Byld 1, Byld 2, Byld 3
Richard de Boer, Hype en Meme, De vermarkting van het Frysk-eigene
Bart Kingma, Jezus wie in hurdfytser
Anne Tjerk Popkema, Invictus (W.E. Henley)
Nynke van der Zee, Grietje Huisman, De keunst fan de ferwûndering
Sjoerd van Meteren, Anneke van Renssen, Magie in het donker
Anne Feddema, Moaie foto foar op 'e kiste

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers