Cover titel
nmer 2 / febrewaris 2012

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Jan Folkerts, Weryndieling op syn Amerikaans

Karen Bies, Promoasje

redaksjoneel

koartwei

Marita de Jong, Drummer/keunstner Han Bennink

portfolio Han Bennink

Dick van der Plas, De toegift

kultuerkalinder

Guilty Pleasure, Bouke van der Hem, Oh Anna!

Sjoerd Bottema, Om je de buisen uit te scheuren

Marrit de Schiffart, It kulturele Noarden fan Nynke Stellingsma

Dirk van Ginkel, Krin Rinsema /Meer rust, meer landschap, meer kleur

Nyk de Vries, Juicy

Baukje Wytsma, dûbel tij/ nachtpetear/ opdracht

Sigrid Kingma, Steven H.P. de Jong

Ira Judkovskaja, Recensenten aller genres

Johanneke Liemburg, Bertus Postma ús eigen taalplysje

Bouke Slofstra, Geartsma! Hoe giet it?

De lêzende mins Traci White

Huub Mous, Een miskend icoon

Josse de Haan, Thijs en Evert Rinsema yn Dr8888

Anne Feddema, Swingjend swabjend sturtsje

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers