Cover titel
nmer 8 / septimber 2011

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Jan Folkerts, De takomst fan ús ferline
Karen Bies, Drachten

Redaksjoneel

Koartwei

Dirk van Ginkel, Creativiteit wint aan kracht door authenticiteit en openheid

Grytsje Schaaf, Gjalt Pilat, Fan in ambachtsman

Design en Arsjitektuer út Fryslân

Bert Looper, Fristho-Franeker ‘Vooruitstrevende meubelen’

Portfolio Tryntsje Nauta, Nynke Rixt Jukema

Marc Vlemmings, Weinig Friese ontwerpers keren terug na hun opleiding

Dirk van Ginkel, Gert Jan Slagter, De boekverzorger als choreograaf

Portfolio Gert Jan Slagter

Karen Bies, Jelle de Jong, ‘Te min jild kin in monumint rêde’

Kultuerkalinder
Roelof Koster, We hebben het wel in de vingers

Anne Feddema, Untwerp

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers