Cover titel
Nmer 10 / desimber 2010

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Karen Bies, Bram

Bart Kingma, Neuke is lekkerder

Redaksjoneel, Koartwei

Marieke Vinckers, Malbetrieb, dj Niels Schilder ‘van het slechtste geluid iets moois maken’

Meindert Talma, Waarm iten

Mirjam Letsch, Portfolio fotografy

Menno Fitski, Kakiemon-Porselein út Japan

Sjoerd Bottema, Desimbermoanne horrormoanne

Hidde Boersma, Apokaluckylips yn in bespotlike wrâld

Steven de Winter, sms ‘dood’ naar 9292 en red De Harmonie

André Bralts, Alde liuw

Marita de Jong, Annejet van der Zijl ‘voor mijn boeken durf ik alles’

Sybren Sybrandy, Biografie van een Friese koerier

Gerben de Vries, It folk fan Piter Jelles Troelstra

Steven H.P. de Jong, Anne Wadman, de tolk fan de ûnwissichheid

Henk van der Veer, Gurbe Douwstra, romantikus pur sang

Bauke Slofstra, Fri(e)sian studies

Elmar Kuiper, wer skjin – krokkedil en gnoe

Kultuerkalinder

Liuwe van der Meer, Tiidstik

Klaas Kasma, Alain Chapel en Paul Kerckhof

Sigrid Kingma, De smearlappen: net in foarlêsboek

Karen Bies, Marijke ten Cate, yllustrator Bernebibel

Huub Mous, Leven van de pen

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers