Cover titel
Nmer 4 / maaie 2009

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

 

Ynhâld

Geart de Vries, De krant kunt u niet missen
Redaksjoneel
Keren Bies, ‘Ik wil de verbindende schakel zijn tussen kunst en publiek.’
Pieter de Groot, Beweging ûnder de Aldehou
Elske Schotanus, De bedoeling fan de skriuwer & it brein fan de lêzer
André Bralts, Feiling
Grietje Deinum, It boek as personality
Elske Kampen, Simmer, ûnder it oerflak
Marita de Jong, In bedriuw mei ferlies is it lêste wat ik wol
Sil Turfman, Rosaly – Interstate
Susan van den Berg, De Bende van Vier
Liuwe van der Meer, Klankkleuren
Sjoerd Bottema, De Frouwepenje: moard moat men mei moard kuolje
Hans Westin, Begjinsel & Etude
Pieter Breuker, Hallo
Peter van der Zwaag, Cees Bijlstra
Arjan Hut, No komme de keallen út it hok
Lineke Kuiper, Durk Lautenbach en in libben fan muzyk
Aggie van der Meer, Underweis

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers