Cover titel
Nmer 8 / oktober 2010

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Karen Bies, Sutelje

Magda Berndsen, Een nieuwkomer in Den Haag

Redaksjoneel / Koartwei

Marita de Jong, Corbino, Iconen die de tand des tijds kunnen doorstaan

Portfolio

Bert Looper, Erfgoed, ideniteit en polityk yn Fryslân

Huub Mous, Michel van Eeten, Een tragische houding kan ook verzet inhuden

Theunis Piersma, It fersin fan René Descartes

Kultuerkalinder

Ate Grypstra, Baldr

Arjan Hut, Rotwaar

Bart Kingma, Hjoed is in bysûndere dei

Elske Kampen, Blau

Otto Kuipers, De oarlochsdeiboeken fan in Huzumer skoaljonge

Jan Folkerts, De kleine leugen van het Friese landschap

Yva Hokwerda, Refugee Greens

Ate Grypstra, In audioboek, mar dan oars

Hidde Boersma, Moard yn 'e Médoc

G. Abma, Op syn Ingelsk

Sjoerd Bottema, Moderne Primitiven

Huub Mous, Op zoek naar het wonderbaarlijke

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers