Cover titel
Numer 7 / septimber 2010

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Joop Atsma, Admiraalsdei

Grytsje Schaaf, It plaatsje en de hamburger-spesjaal

Redaksjoneel / Koartwei

Karen Bies, Jaap Louwes: Sa wol ik it, sa doch ik it

Baukje Wytsma, De dagen wurde koarter

André Bralts, Noflik Denemarken

Portfolio, Tryntsje Nauta

Margryt Poortstra, Toarst

Marrit de Schiffart, Fries Project Orkest docht Africa Brass

Johannes Beers, Fan bliksemse boeren en bibelske Bildtkerts

Huub Mous, Beroerd Landschap

Karen Bies, Brieven

Kultuerkalinder

Elske Kampen, Man en mem

Peter de Haan, De dichter Willem van Haren: ‘de Friese Multatuli’

Ate Grypstra, Tido Rulezz!!

Frédérique van der Palm, Museum Willem van Haren Heerenveen

Ate Grypstra, Petear mei in pedagogysk optimist

Sjoerd Bottema, The remains of te day

Henk Dilling, Mozart uit Driezum

Geart van der Meer, Feike Feikema, ‘Frysk’ skriuwer yn Amearika

Huub Mous, De typografie is de boodschap

 

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers