Cover titel
Numer 4 / maaie 2010

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Karen Bies, Frentsjer

Grytsje Schaaf, De comeback fan de paradoks

Redaksjoneel / Koartwei

Antine Zijlstra, Ola Mafaalani, Een pleidooi voor de kunst en de kleine liefde

Kerst Huisman, De âldman op it bêd en it groufanke fan de Gordyk

Steven de Winter, Wolkom yn de flakte fan de dea

Tjalling de Vries, Aan Albert Schweitzer

Wilco Berga, Lucy in the Sky

André Bralts, Soap

Mirjam van Houten, Doet Boersma, Dinie Boogaart, Gerard Boersma, Deis skilderje, jûns mailings yn sluven stopje

Nyk de Vries, Koartslip

Nyk de Vries, Pantheon

Nyk de Vries, Grientekarre

Nyk de Vries, Begrutting

Johan Jongma, The sky is clear, de klaai is skiër

Atze Keulen, In stikmannich oantinkens oan Anne Wadman

Rein Strikwerda, Loyaliteitsferklearring Anne Wadman

Arjen Versloot, Een echte Amelander spreekt dialect

Albertina Soepboer, Oare heldinnen

Kultuerkalinder

Meike Jongejan en Hans Groeneweg, Kinderen en de Tweede Wereldoorlog

Marita de Jong, Frank Jochemsen, Het enige waar ik goed in ben, is bewonderen

Piet Hemminga, Ljouwerter desibellen

Huub Mous, De inflatie van de biografie

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers