Cover titel
Nmer 9 / novimber 2009

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Cesenova, Steven Seagal

Grytsje Schaaf, 1,6 meter

Redaksjoneel

Koartwei

Karen Bies, Marten Winter, wêrom skilderst gjin boskjes blommen?

Houkje Rypstra, Skanomodu, mystearje yn Grins

Arjen Dijkstra, Pamflettestriid

Jaap Krol, It fiksearbad

André Bralts, Reüny

Karen Bies, Borrelje

Sjoerd van Meteren, Film

Portfolio Linus Harms

Jos Perry, Stiefmoeder Aarde, waar bleef het derde deel?

Sytse Jansma, Berliner brochje, Puerto Ayora

Job Degenaar, Heden erwtensoep op Schier

Ate Grypstra, Improvised Explosive Device

Piter Yedema, De Commedia as Frysk drama

Reitze Jonkman, ‘Meertaligheid is een verrijking’

Anne Dykstra, Fouten en eufemismen

Kultuerkalinder

Robbin van Nek, Gaan voor de highscore

Eeltsje Hettinga, Alle zinnen open, in landschappen verklankt

Elske Schotanus, Hy is sy en sy is him

Peter de Haan & Kerst Huisman, Fryslân en Amerika, trots of cynisme?

Piet Hemminga, Eeuwige schoonheid, Rôlje, rôlje, Grouster weagen: Boarnsterhim

Manon Borst, De Stomme

Atte Jongstra, Heldhaftige Wispolia-schutters

 

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers