Cover titel
nummer 83, september 2016

Liter

Liter gelooft in mooie literatuur

Anton Vrede Vijf illustraties bij vijf verhalen 

Benno Barnard De hanger Verhaal 

Len Borgdorff De eland Verhaal 

Mark de Haan Machmut Kanzal Verhaal 

Joost Vormeer Kyril de gesluierde Verhaal 

Nikos Kazantzakis Parabel van de Worm en God 

Alexis de Roode Drie gedaanten van het kwaad Gedichten 

Benno Barnard Wat heb je nou aan het Continent Een peiling van de Britse ziel 

Ineke Holzhaus Grootouders Gedichten 

Jan Sonneveld De vergeten worstelaar Over Shushako Endo 

Benno Barnard, Annelies Verbeke en Stevo Akkerman In antwoord op Wiman [1] 

R.S. Thomas Gedicht Vers vertaald [1] door Arie Sonneveld 

Annemarié van Niekerk in gesprek met Astrid Roemer Met bloed in de dansschoenen

 

Maatwerk

Van der Beek over Halík

Meeuse over Werkman 

Hofma over Selles 

Kooman over Magnis 

Huijser en Van den Berg - Fragment 

 

Cover titel

Liter
Uitgegeven door:
Stichting Liter
verschijnt 4 keer p.j.

Prijs los nummer: 14,95
Abonnementen:

42,95 (studenten 32,95, buitenland 54,95)

Abonnementenadministratie Liter
Jacoline Verbeek

Bongeveen 36

6718 MS Ede

administratie@leesliter.nl


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers