Cover titel
nummer 82, juni 2016

Liter

Liter gelooft in mooie literatuur

Guillaume Apollinaire Watten in je oren Gedicht

Els Jongeneel ‘Schrijf een woord op als je durft’ Essay

Mart van der Hiele Gedicht

Koos Meinderts Arie & Marie Verhaal

Benno Barnard Flard van een heldensage

Jan Lampo ‘Na elk groot verdriet / Volgt vaak een heel mooi lied’ Essay

Alexis de Roode Gedicht 

Liesbeth Eugelink De schoonheid van vernietiging Essay 

Wassily Kandinsky Ohne Titel (1923) 

Pauliene Kruithof ’16, en somme Gedicht 

Harold van Dijk Een actueel pleidooi voor menselijke vrijheid Essay

Len Borgdorff Willeke speelt Andriessen Gedicht

Hubert van den Berg Cosmetica, cabaret en kunst in Zürich anno 1916 Essay

Menno van der Beek Gedicht 

Gerbert van Loenen Sprong in de afgrond Essay 

Benno Barnard Het geslepen potlood Poëziedagboek [7]

Jane Leusink Negentienhonderdzestien Gedichten 

Gerda van de Haar Dublin 1916: the Red versus the Green Essay

George Harink Tussen de holten van hemel en aarde Essay

 

Cover titel

Liter
Uitgegeven door:
Stichting Liter
verschijnt 4 keer p.j.

Prijs los nummer: 14,95
Abonnementen:

42,95 (studenten 32,95, buitenland 54,95)

Abonnementenadministratie Liter
Jacoline Verbeek

Bongeveen 36

6718 MS Ede

administratie@leesliter.nl


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers