Cover titel
nummer 68, december 2012

Liter

Liter gelooft in mooie literatuur

[themanummer] DAMASCUS

 

Van de redactie

Désanne van Brederode Het offer van de priesteroom

Tewin van den Bergh en Wilke de Braal Door diepten komen we tot waarheid

In gesprek met ‘bekeringsdeskundige’ Hans van Stralen

Menno van der Beek Literaire bekeerlingen

Anne Sexton Het verschrikkelijke roeien richting God

Gedichten

Maarten van Buuren Kristallisatie, dekristallisatie

Paul van Dongen Tekeningen

Jan Sonneveld Meneer Suguro

Verhaal

Johan Sonnenschein Welke schellen van wiens ogen?

Willem Jan Ottens afstandelijke verbinding met Elisabeth Eybers

Jaap Goedegebuure Gekweld als een duivel en bang als een kind in het donker

H. Marsman op de drempel van de rooms-katholieke kerk

Tewin van den Bergh Van daarboven

Gedichten

Jan Sonneveld ‘Dit, lezer, is een eerlijk boek’

Willem Jan Otten herlezen [4] – over Waarom komt u ons hinderen (2006)

Benno Barnard Dagboek van een anglicaan

Els Meeuse ‘Zoals een zomer om de dorpen bloeit’

Een bespreking van het gedicht ‘Bekering’ van Gerrit Achterberg

 

Maatwerk

Dera over Sonnenschein

Bunt over Breevoort

Van Stralen over Stelling, Hendrix en Richardson

Kooman over Heijmerikx

Meeuse over Kieft

Jeugdliteratuur

De Jong over Stretton

De Jong over Thor

Cover titel

Liter
Uitgegeven door:
Stichting Liter
verschijnt 4 keer p.j.

Prijs los nummer: 14,95
Abonnementen:

42,95 (studenten 32,95, buitenland 54,95)

Abonnementenadministratie Liter
Jacoline Verbeek

Bongeveen 36

6718 MS Ede

administratie@leesliter.nl


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers