Cover titel
nummer 67, september 2012

Liter

Liter gelooft in mooie literatuur

Van de redactie

Willem Jan Otten Gedichten

Marcel Möring Na de laatste ijstijd

Verhaal

Menno van der Beek Gedichten

Henk van der Ent Wat zongen de sirenen?

Essay

Johan Goud Het ‘mystieke lichaam’ in recente Nederlandse literatuur

Over spiritualiteit en erotiek bij Gerard Reve, Frans Kellendonk en Désanne van Brederode

Els Meeuse ‘We bestaan voor zover we met anderen samenhangen’

Willem Jan Otten herlezen [3] – over Ons mankeert niets (1994)

Len Borgdorff God is opgeheven

Oek de Jong herlezen [4] – over De hemelvaart van Massimo (1977) / De onbeweeglijke (2002)

Jacob Revius (1586-1658) Gedicht

 

Maatwerk

Werkman over De Bruijn over Revius

Bosma over Stoker

Bunt over IJmker

Kooman over De Jong

Kooman over Schipper

Van de Haar over Van der Meer, Verbraak en Wouthuysen

Van der Beek over Het liegend konijn

Van der Hiele over Reugebrink

Cannegieter over Shalev

Sonneveld over Grunberg

Kooman en Veerman over Van de Hulst

Cover titel

Liter
Uitgegeven door:
Stichting Liter
verschijnt 4 keer p.j.

Prijs los nummer: 14,95
Abonnementen:

42,95 (studenten 32,95, buitenland 54,95)

Abonnementenadministratie Liter
Jacoline Verbeek

Bongeveen 36

6718 MS Ede

administratie@leesliter.nl


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers