Cover titel
nummer 64, december 2011

Liter

Liter gelooft in mooie literatuur

Cover titel

Liter
Uitgegeven door:
Stichting Liter
verschijnt 4 keer p.j.

Prijs los nummer: 14,99
Abonnementen:

40,-- (studenten 30,--, buitenland 52,--)

Abonnementenadministratie Liter
Jacoline Verbeek

Bongeveen 36

6718 MS Ede

administratie@leesliter.nl


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers