Cover titel
nummer 61, maart 2011

Liter

Liter gelooft in mooie literatuur

Van de redactie

Joy Ladin Psalmen

Henk van der Ent Harmen Wind (1945-2010)

Len Borgdorff Ik groet je. Kap het hout

Oek de Jong herlezen [ii]

Henk van der Ent Als ik werkelijk schilderen kon zou ik vissen verzinnen

Beeldend werk

Anton Ent Gedichten

Huub Oosterhuis Wie zeg je? Arthur? Een koning?

Gedichten

Rick de Gier Holywood

Ewald Mackay Isaac Bashevis Singer: het gevecht van de vreemdeling

Enny de Bruijn De vingerafdruk van de dichter

Over de (on)persoonlijke poëzie van Jacob Revius

Arjan Plaisier Terug naar Gilead

Over Marilynne Robinsons Home

 

Maatwerk

Van der Beek over Wilmink

Borgdorff over Kusters over Kemp

Fagel over Van der Hiele

Kooman over Creech

Kooman over de zeven laatste zinnen

Kooman over Goedegebuure

Van Rij over Bregman over Nijhoff

Werkman over Otten en Werkman

Kooman over De Vries

Bunt over Hanegraaf

 

 

 

Cover titel

Liter
Uitgegeven door:
Stichting Liter
verschijnt 4 keer p.j.

Prijs los nummer: 14,95
Abonnementen:

42,95 (studenten 32,95, buitenland 54,95)

Abonnementenadministratie Liter
Jacoline Verbeek

Bongeveen 36

6718 MS Ede

administratie@leesliter.nl


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers