Cover titel
nummer 58, juli 2010

Liter

Liter gelooft in mooie literatuur

Van de redactie

Menno van der Beek Comment te dire Adieu

Gedichten

Benno Barnard Mijn gedichtenschrift [7]

Over 'Modesties' van Philip Larkin

Joy Ladin Natuurlijk bad ik

De God van Emily Dickinson

Jaap Zijlstra Gedichten

Teunis Bunt Tien verhalen tegelijk vertellen

In gesprek met Josien Laurier

Inge Lievaart Gedichten

Sander Bax De stem die geen stem geeft

Lucebert tussen mystiek en moraal

Kees Bregman Die stilte daar was aards en warm

Mystiek bij Nijhoff: verbindend zwijgen

Jaap Goedegebuure Kruistocht tegen de gemakzucht

Over Andreas Burnier

Alexander Baneman Gedichten

Martin Carrette De Kleinmansuite

Gedichten

Erika Heijboer Gedicht

 

Maatwerk

Van der Beek over Bodar en Hofman

Bunt over Wind

Knol over Otten

Kooman over En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren

Van de Haar over Rosenboom

Cover titel

Liter
Uitgegeven door:
Stichting Liter
verschijnt 4 keer p.j.

Prijs los nummer: 14,95
Abonnementen:

42,95 (studenten 32,95, buitenland 54,95)

Abonnementenadministratie Liter
Jacoline Verbeek

Bongeveen 36

6718 MS Ede

administratie@leesliter.nl


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers