Cover titel
nummer 57, maart 2010

Liter

Liter gelooft in mooie literatuur

Van de redactie

Hans Werkman Burger van Nijstad

Mart van der Hiele Rome in drie bedrijven

Van der Graft Gedichten

Van der Graft & Wiel Kusters Klinker & Medeklinker

Willem Jan Otten Drie gerichte gedichten

Wim Hazeu Over Jaap Zijlstra

Tekst bij de uitreiking van de Dr. C. Rijnsdorpprijs aan Jaap Zijlstra

Philip Larkin Gedicht

Gerda van de Haar Op zoek naar engagement

Over De revanche van de roman van Thomas Vaessens

Benno Barnard Mijn gedichtenschrift [6]

Over 'A Dedication to my Wife' van T.S. Eliot

Jan de Bas Gedichten

Les Murray Gedicht

 

Maatwerk

Van Alphen over De Bijbel cultureel

Van der Beek over Blaauwendraad en Barnard

Bunt over Bouwers en Harmens

Dingemanse over De karavaan

Kooman over Treur

Cover titel

Liter
Uitgegeven door:
Stichting Liter
verschijnt 4 keer p.j.

Prijs los nummer: 14,95
Abonnementen:

42,95 (studenten 32,95, buitenland 54,95)

Abonnementenadministratie Liter
Jacoline Verbeek

Bongeveen 36

6718 MS Ede

administratie@leesliter.nl


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers