Cover titel
nummer 96, december 2019

Liter

Liter gelooft in goede literatuur


Liter sluit 2019 af, kijkt naar 2020

Met de verschijning van Liter 96 sluit het literaire tijdschrift het jaar 2019 af. Deze 22e jaargang bracht Liter door met een blik op de Ander, en dit thema is ook weer op vele manieren zichtbaar in het laatste nummer van het jaar.

Het openingsessay van Jaap Goedegebuure werpt een nieuwe, spannende blik op het oeuvre van Gerard Reve. Onderzocht wordt welke rol het kwaad speelt in zijn werk, een onderwerp dat nog niet vaak onderzocht is. Het is het eerste deel van een tweedelig stuk, het tweede deel verschijnt begint 2020.

Een ander perspectief komt ook van de Engelse dichter W.H. Auden. Hij geeft ons, in Koos Geerds’ vertaling van een deel van zijn ‘kerstoratorium’ For the time being, een kijkje in het getroebleerde hoofd van Herodes op het moment dat hij een oordeel moet vellen over Jezus. ‘Men hoeft geen psycholoog te zijn om te beseffen dat wanneer dit gerucht niet de kop wordt ingedrukt, het in de kortste keren het hele Imperium kan verzieken’, horen we de heerser denken.

Kunstcriticus en dichter Maarten Buser neemt ons mee naar Amerika, en wijst christelijke thematiek aan in het werk van de bekende rapper Kendrick Lamar. Hij beantwoordt de vraag of dat eigenlijk wel samengaat, geloof en de wereld van hiphop, waarin geld en vrouwen belangrijker lijken te zijn dan zingeving en compassie.

Ten slotte presenteert Liter trots verhalen en gedichten van onder andere J.V. Neylen, Mohana van den Kroonenberg, Mart van der Hiele en Els Meeuse. In de recensierubriek ‘Maatwerk’ gaan recensenten in op werk van onder andere Karen Armstrong, Oek de Jong, Ilja Leonard Pfeijffer, Maarten ’t Hart en Shusako Endo.

Aldus de afronding van het jaarthema de Ander, dat dit jaar de plaats innam van onze gebruikelijke gastschrijver. In 2020 is de gastschrijver er wel weer: Nicole Montagne. Deze auteur én beeldend kunstenaar geeft ons komend jaar een blik in haar wereld. In nummer 96 presenteren we een essay van haar hand waarin haar veelzijdigheid zich al mooi toont. Ze vertelt over ‘lichtkunstenaar’ Willem den Ouden.

 

Inhoud

Jaap Goedegebuure Sympathie voor de duivel – Essay
J.V. Neylen Gedichten – Gedichten 
Menno van der Beek Nee, het was geen vlucht – Essay 
W.H. Auden De kindermoord te Bethlehem – Vers vertaald [16] door Koos Geerds 
Rodaan al Galidi Holland – Romanfragmenten 
Nicole Montagne Willem den Ouden en het licht – Essay 
André Lange Schaduwen – Portfolio 
Bert van Weenen Drie kwatrijnen – Gedichten 
Mohana van den Kroonenberg De struisvogelfarm – Verhaal 
Maarten Buser Kendrick Lamar: rapper, zondaar, christen – Essay 
Liter in de boekhandel [1] Van Someren en Ten Bosch, Zutphen 
Steven Van der Heyden Tussen pols en vezel – Gedichten 
Els Meeuse Nocturne – Verhaal
Mart van der Hiele Alma mater – Gedicht 

Maatwerk
Van der Beek over Armstrong 
Dekker over Rilke  
Meeuse over De Jong 
Kruithof over ’t Hart 
Van der Beek over Endo 
Van Diggelen over Dee 

 

Cover titel

Liter
Uitgegeven door:
Stichting Liter
verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: 14,95
Abonnementen:

42,95 (studenten 32,95, buitenland 54,95)

Abonnementenadministratie Liter
Jacoline Verbeek

Bongeveen 36

6718 MS Ede

administratie@leesliter.nl


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers