Cover titel
nr 55, Schrijvers te voet

Armada

Uw gids in de wereldliteratuur

Schrijvers te voet

Deze aflevering van Armada vergezelt schrijvers op hun voettochten - lange en korte, prozaïsche of poëtische, vanaf de hoogste pieken tot de diepste dalen, maar ook comfortabele, in de leunstoel gedroomde, of ternauwernood tot het bittere eind volbrachte, van een Grand Tour door Nederland tot A.R. Ammons’ befaamd landschapsgedicht Corsons Inlet.

 

INHOUD

poëzie  Maarten Doorman  Het landschap denkt ons

Hans Bertens  Schrijvers te voet: een aanloop

Peter de Voogd  Laurence Sterne gaat wandelen

Marita Mathijsen  Een Grand Tour door Nederland. De voetreis van Dirk van Hogendorp en Jacob van Lennep in 1823

Willem G. Weststeijn  De wandelende jood

Dennis Kersten  In de voetstappen van Rovert Louis Stevenson en zijn ezel. Biografie en fictie in herschrijvingen van negentiende-eeuwse reisliteratuur

proza Robert Walser  Twee voettochten.  Vertaling Machtend Bokhove, toelichting Henri Bloemen

Henri Bloemen  De held van de massa. De flaneur als historisch figuur in het ‘Passagen-Werk van Walter Benjamin

poëzie  A.R. Ammons  Corsons Inlet.  Vertaling Hans Bertens

proza  Peter Handke  Gisteren onderweg. Vertaling en toelichting Pauline de Bok

Hans Bertens  In Afghanistan. Ontbering, afschuw en vervulling in twee klassieke reisverslagen

proza  Peter Snoek  Uitgestelde weemoed 

poëzie  Anna Enquist  Afsluitdijk

Cover titel

Armada
Uitgegeven door:
Wereldbibliotheek
verschijnt Er zijn 70 afleveringen van Armada verschenen

Prijs los nummer: 15,00
Abonnementen:

Men kan zich niet meer abonneren op Armada. De reeds verschenen aflevering zijn te bestellen via de website: www.armada-wereldliteratuur.nl


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers