Cover titel
nr 69 - Begeerte & macht

Armada

Uw gids in de wereldliteratuur

Met Armada nummer 69, 'Begeerte & Macht, over Lust in de literatuur' waagt Armada zich op het terrein van de erotiek. Met onder andere: erotiek in de poëzie van Astrid Lampe, E.E. Cummings en Onno Kosters, erotiek in het Rusland van na de perestrojka, erotiek als machtsvertoon in de literatuur van Elfriede Jelinek, erotiek in klassieke Indiase poëzie en het succes van populistische erotische literatuur, met als recent hoogtepunt Vijftig tinten grijs. In welke vorm hebben lust, begeerte en macht in de loop der tijden hun weg gevonden naar de literatuur, welke betekenis had dat, en welke betekenis kunnen we er nu aan hechten? 

Cover titel

Armada
Uitgegeven door:
Wereldbibliotheek
verschijnt Er zijn 70 afleveringen van Armada verschenen

Prijs los nummer: 15,00
Abonnementen:

Men kan zich niet meer abonneren op Armada. De reeds verschenen aflevering zijn te bestellen via de website: www.armada-wereldliteratuur.nl


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers