Cover titel
3, 2009

De Revisor

Alleen het beste. Bekend en talent.

Op 29 mei 2009 organiseerde SLAA in De Balie in Amsterdam een avond waarop Anthony Mertens werd herdacht. De opkomst was groot, want Mertens was geliefd: als vriend, collega en docent. Twee van de bijdragen aan die avond nemen we hier op, omdat we denken dat ze ook voor een breder publiek interessant zullen zijn. Collega-criticus Carel Peeters biedt ons zijn kijk op Anthony Mertens als lezer, Suzanne Holtzer was als redacteur van De Bezige Bij nauw betrokken bij de totstandkoming van Zwaluwziek en komt met een verrassing.

We openen met Mertens zelf. Meteen na het verschijnen van zijn boek was hij alweer met nieuw werk bezig, waarin opnieuw harde noten worden gekraakt. Zoon Martijn Mertens heeft twee hoofdstukken - met al hun gebreken van een eerste versie - voor ons ingeleid. Daarna haalt Yves van Kempen, die Anthony Mertens van het eerste uur tot de laatste snik gekend heeft, herinneringen aan hem op. Dat doet ook Chris Keulemans.

Verder is er proza van Faoud Laroui, A.H.J. Dautzenberg en Fenno Groenwold en poëzie van Charl-Pierre Naudé, Peter Theunynck en Sjoerd de Jong.

De rubriek Het maaiveld is met bijdragen van Arnold Heumakers, Bert Natter - beiden nemen het boek De revanche van de roman van Thomas Vaessens op de korrel - en Rutger Martens in omvang gegroeid. Nu kranten en sommige tijdschriften hun kritische taak steeds meer de rug toekeren en zich uitleveren aan de vluchtige genoegens van literatuur light, zal de redactie zich inspannen het aantal boekbesprekingen in de toekomst uit te breiden.

In het volgende nummer zal Herman Franke met zijn bijdragen Anthony Mertens' plaats innemen en zal Piet Gerbrandy schrijven over poëzie en wat hem zoal nog verder voor de pen komt.

Cover titel

De Revisor
Uitgegeven door:
De Bezige Bij / Stichting De Revisor
verschijnt tweemaal per jaar

Prijs los nummer: 16,50 (oudere nummers op aanvraag)
Abonnementen:

De Revisor verschijnt tweemaal per jaar. Abonnees krijgen twee nummers, en een toegangscode tot de gesloten gedeelten van de Revisorwebsite. Plus een welkomstgeschenk met boeken van Hugo Claus, Erik Lindner, Charlotte Mutsaers en Manon Uphoff.

Een abonnement kost € 28,- en kan op elk gewenst tijdstip ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij opgezegd een maand voor het aflopen ervan. Meld u aan: http://www.revisor.nl/page/lidworden

Een abonnement op de maandelijkse digitale nieuwsbrief is kosteloos. Meld u aan: http://eepurl.com/63B_n


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers