Cover titel
1, 2009

De Revisor

Alleen het beste. Bekend en talent.

Het was weer eens nodig om tekst en uitleg te geven over zin en nut van het literaire tijdschrift. Trouwe lezers hoeven we daarover niets te vertellen, maar er blijken buiten u en ons nog genoeg mensen rond te lopen die daar geen flauwe notie van hebben. Die worden nu bediend.

Daarop volgt - en dat is het beste van dit nummer - een weelde aan gedichten, verhalen en essays.

Eerst de poëzie van Astrip Lampe, Lucas Hüsgen, Philip Hoorne, Onno Kosters en Hans Hoenselaars zijn inmiddels terecht vertrouwde namen in De Revisor. Dat geldt misschien in mindere mate voor Emma Burns en Willem Milo, maar de redactie hoopt vurig dat daar spoedig verandering in komt. Het proza in dit nummer komt voor rekening van Pam Emmerik, Fouad Laroui en Allard Schröder. Verhalen die ertoe doen.

Twee keer 'Het maaiveld', iets wat u hopelijk vaker zult meemaken, indien er competente recensenten bereid worden gevonden hedendaagse literatuur te bespreken. Er is een essay van Arnold Heumakers, waarin hij in het diepe van Jonathan Litells De welwillenden duikt. In dezelfde rubriek is Menno Lievers kritisch over Misbaar van Jos Joosten.

Dit keer geen 'Mertens'. De auteur blaast nog uit van het verdiende succes van zijn Zwaluwziek.

Dit is het eerste nummer van De Revisor sinds jaren dat het zonder Manon Uphoff moet stellen. Dat is jammer, maar ze kon het redacteurschap niet langer verenigen met haar drukke werkzaamheden. Wij danken haar voor haar inzet en troosten ons met de gedachte dat ze mooie bijdragen zal blijven leveren.

Cover titel

De Revisor
Uitgegeven door:
De Bezige Bij / Stichting De Revisor
verschijnt tweemaal per jaar

Prijs los nummer: 16,50 (oudere nummers op aanvraag)
Abonnementen:

De Revisor verschijnt tweemaal per jaar. Abonnees krijgen twee nummers, en een toegangscode tot de gesloten gedeelten van de Revisorwebsite. Plus een welkomstgeschenk met boeken van Hugo Claus, Erik Lindner, Charlotte Mutsaers en Manon Uphoff.

Een abonnement kost € 28,- en kan op elk gewenst tijdstip ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij opgezegd een maand voor het aflopen ervan. Meld u aan: http://www.revisor.nl/page/lidworden

Een abonnement op de maandelijkse digitale nieuwsbrief is kosteloos. Meld u aan: http://eepurl.com/63B_n


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers