Over

Literairetijdschriften.org biedt bezoekers een overzicht van belangrijke literaire tijdschriften in Nederland en Vlaanderen. Doel is deze bladen onder de aandacht te brengen van een breed publiek omdat het lezenswaardige, goede, interessante en bijzondere bladen zijn.

Deze website geeft per tijdschrift algemene informatie over het tijdschrift, de inhoud van het nieuwste nummer en een archief van eerder verschenen nummers. Bezoekers kunnen doorklikken naar de eigen website van de tijdschriften of direct een bestelling plaatsen om een nummer in huis te halen. Ook kan een abonnement op een tijdschrift worden afgesloten.

Wilt u met uw literaire tijdschrift deel uit maken van deze website, bekijk dan de criteria voor deelname en verstuur een verzoek via de contactpagina.

Criteria voor plaatsing op literairetijdschriften.org:

  • Het tijdschrift is overwegend literair van aard.
  • Het tijdschrift wordt gemaakt door een redactie die een helder redactiebeleid voert en omwille van de continuïteit bij voorkeur uit meerdere personen bestaat.
  • Het tijdschrift respecteert de auteursrechten, en plaatst en verspreidt geen bijdragen zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s).
  • Alle kopij wordt geredigeerd en gecorrigeerd. Gepubliceerde bijdragen komen niet enkel van redactieleden zelf.
  • Het tijdschrift verschijnt periodiek en ten minste twee keer per jaar op papier, heeft een redelijke omvang, en is bestemd voor een breed publiek.
  • Het tijdschrift wordt landelijk verspreid: de verspreiding gebeurt via verschillende verkoopkanalen, waaronder de fysieke boekhandel.
  • Het tijdschrift beschikt over een publieksvriendelijke website die regelmatig wordt ververst.
  • Het tijdschrift waarborgt de privacy van de bezoekers van zijn websites. Adresgegevens of gegevens over klikgedrag worden niet aan derden, bijvoorbeeld commerciële partijen, verstrekt.
  • Vak- en ledenbladen zijn uitgesloten van deelname met uitzondering van bladen voor de beroepspraktijk van schrijven en vertalen.
  • Een redactielid van het tijdschrift is in staat nieuwe nummers steeds tijdig in te voeren. Als het niet gebeurt, verdwijnt het tijdschrift van de site.