Cover titel

Naakte Lunch

Literatuur- en kunsttijdschrift

Naakte Lunch is een literair tijdschrift dat een brug wil slaan naar hedendaagse moderne kunst. Door verhalen beelden te maken en beelden om te zetten in verhalen gaan kunst en literatuur samenwerken op een manier die geen enkel literair tijdschrift voorstaat. De illustratie is geen hulpmiddel meer, maar een doel geworden. Naakte Lunch is een feest van literatuur, kunst en achtergronden.

Cover titel

Naakte Lunch
Uitgegeven door:
Stichting SLK
verschijnt Verschijnt 2 keer per jaar

Prijs los nummer: Los nummer: 12,95
Abonnementen: Abonnement: 20,-

Ga naar website

Archief nummers