Cover titel

Terras

Nieuw uitzicht op Nederlandse en vertaalde literatuur

Terras kijkt zover mogelijk de wereld in, biedt plaats aan internationale literatuur in vertaling, aan essayistiek, proza en poëzie, zichtbare en hoorbare kunst, actuele ideeën, actuele beroering en de literatuur die daaruit voortkomt. Terras zoekt de pakkende bewoording voor dat wat niet zomaar is te doorgronden.

Het digitale Terras biedt iedere week nieuwe teksten, foto’s, audio of film. Soms in thema met het papieren nummer dat drie keer per jaar verschijnt, soms op basis van persoonlijke, associatieve routes die op www.terrasterras.nl te volgen zijn.

Terras is niet toevallig een anagram van Raster, zij wil dezelfde nieuwsgierigheid, attitude en aanpak laten zien. Het literaire erfgoed van Raster is inspiratiebron en wordt door de redactie van Terras ontsloten op www.tijdschriftraster.nl.

Cover titel

Terras
Uitgegeven door:
Uitgeverij Perdu
verschijnt 3 x per jaar

Prijs los nummer: 15,-
Abonnementen:

€ 30,-


Ga naar website