Cover titel

Filter

Voor vertalers én theoretici, voor denkers én doeners

Filter is hét Nederlandstalige podium waar open, onbekommerd en onorthodox van gedachten wordt gewisseld over vertalen en vertalingen. Het tijdschrift is interessant voor iedereen die meer van vertalen wil weten: van professionele vertalers tot lezers van vertalingen, van docenten tot studenten.

Filter brengt belangrijke momenten uit de geschiedenis van het vertalen en tolken onder de aandacht en laat sleutelfiguren uit het veld uitgebreid aan het woord over hun werk. Filter stuurt aan op debatten en nodigt vertalers uit zich publiekelijk en expliciet uit te spreken over hun ideeën, ongeacht het domein waarbinnen zij vertalen, ongeacht hun vertaalgeloof of hun vertaalpolitieke positie. Ook recent verschenen vertalingen, literair of niet, kunnen rekenen op een alerte reactie, met vertaalkritieken die meer zijn dan een opsomming van ‘fouten’. Filter streeft naar een vorm van vertaalbeschouwing die vertalingen plaatst in een bredere, ook maatschappelijke context.

Filter is er voor iedereen die zich op welke manier dan ook voor het verschijnsel vertaling interesseert: voor vertalers én theoretici, voor denkers én doeners.


Filter komt tot stand met financiële steun van Stichting LIRA Fonds.

Cover titel

Filter
Uitgegeven door:
Uitgeverij Vantilt
verschijnt 4 x per jaar

Prijs los nummer: 9,-
Abonnementen:

per jaargang € 29,90

Studentenabonnement
Voor studenten bestaat de mogelijkheid om zich een jaar lang met korting op Filter te abonneren. Zie hier voor meer informatie.


Ga naar website