Cover titel

Het Liegend Konijn

Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie onder redactie van Jozef Deleu

Ongepubliceerde, nieuwe gedichten door wie of waar ook ter wereld in het Nederlands geschreven, kunnen in dit blad worden opgenomen. Met grenzen, van welke aard ook, wordt geen rekening gehouden. Kwaliteit en diversiteit zijn voor Het Liegend Konijn geen holle frasen. Het blad staat voor verbreding, verdieping en vernieuwing.

Cover titel

Het Liegend Konijn
Uitgegeven door:
Uitgeverij Polis
verschijnt twee keer p.j.

Prijs los nummer: 20,00
Abonnementen:

€ 40,00 (inclusief portokosten) mail abo: klantendienst@pelckmansuitgevers.be


Ga naar website