Cover titel

Liter

Liter gelooft in mooie literatuur

Liter bevat gedichten, verhalen, dagboekfragmenten, essays, briefwisselingen, interviews en recensies. Liter heeft een christelijke achtergrond, en heeft daarom een bijzondere band met de christelijke wortels van de Nederlandse cultuur: in themanummers, bijvoorbeeld, worden daar stukken van bewaard (en bevraagd). Liter is een argument tegen de gedachte dat een levensbeschouwing vorm of inhoud van de literatuur in de weg moet gaan zitten (of andersom).

redactie@leesliter.nl

Cover titel

Liter
Uitgegeven door:
Stichting Liter
verschijnt 4 keer p.j.

Prijs los nummer: 12,50
Abonnementen:

40,-- (studenten 30,--, buitenland 52,--)

Abonnementenadministratie Liter
Betty KleinJan
Koningsmantelstraat 22
2805 KE Gouda

administratie@leesliter.nl


Ga naar website